۶۴ قاچاقچی و خرده‌فروش مواد مخدر در قزوین دستگیر شدند