روزبهانی تنها نماینده ایران در بوکس حرفه‌ای/ خبری از قاسمی پور نیست!