استفاده از نانوکامپوزیت کربنی در شیشه و داشبورد خودرو