حریق یک منزل مسکونی در کلاچای، موجب مرگ سه نفر از اعضای یک خانواده شد