تهران خنک می‌شود/ آسمان امروز پایتخت صاف به همراه وزش باد است