وزن اول و امید به موفقیت کاظمی/طلسم اولین طلای ایران شکسته می‌شود