مسکن مهر «چورزق» ۵ ساله شد/ تکمیل همه واحدها تا ۶ ماه آینده