بازیگران خارجی‌مان حاشیه ندارند/ تصادف ماشین‌های گران قیمت