برگزاری اولین رویداد Startup Weekend رشت در دانشگاه گیلان