ایرانیان‌نت، مخابرات و شرکت‌های وایمکس به گوش باشند