تخفیف 50 درصدی شرکت پست برای ارسال محموله‌های ناشران در ایام نمایشگاه