نتانیاهو پس از انتخابات اخیر سفر کری به سرزمین‌های اشغالی را رد کرد