کمک بلا عوض جشنواره عمار به تیم مذاکره کننده هسته ای