تصادفی دلخراش در اتوبان تهران - قم جان شش نفر را گرفت