رونمایی از شرح اسفار علامه حسن زاده آملی در نمایشگاه کتاب تهران/ حضور دفتر تبلیغات با 100عنوان کتاب جد