«الزویر» با ارسال نامه‌ای حضورش در نمایشگاه کتاب تهران را تکذیب کرد + متن نامه