امام جمعه آستارا : نیازمند ترویج سبک زندگی زینبی هستیم