اولین عرضه فرابورسی سازمان خصوصی‌سازی در سال جاری انجام می‌شود