تقدیر از نادر ابراهیمی و شکوه قاسم‌نیا در نمایشگاه کتاب