آثار بیش از 2800 ناشر به نمایشگاه بین‌المللی کتاب می‌آید