برگزاری لیگ دسته دو بدمینتون مردان باشگاه های کشور در بیرجند