جان کری: توافق هسته‌ای گزینه‌های ما را برای مقابله با ایران تغییر نمی‌دهد