مراسم‌ ترحیم هنرمند انقلابی، حسین احمدی سخا برگزار می‌شود