همایش بزرگ مداحان و شعرای آئینی بهارستان برگزار شد