ایران ۵میلیارد دلار سود بابت بدهی خارجی خود پرداخت کرد