حضورنشر سدید با بیش از ۲۰ عنوان کتاب امسال در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران