آیپد پرو با قلم استایلوس، NFC و فناوری فورس تاچ همراه می شود