معلمی که ماجرای «دانش آموز ویدئوی شیب، بام!» را تلافی کرد+فیلم و عکس