فرود اضطراری هواپیما در پی تهدید یک مسافر به عملیات انتحاری