قوانین سخت‌گیرانه پادشاهان منطقه برای هواپیماهای اسباب‌بازی!