فرماندار بابل: حضورم در جلسه سخنرانی احمدی‌نژاد با موافقت وزارت کشور صورت گرفت