شاهین رحمانی عضو ایرانی AFC: مقر با توافق کفاشیان و ازبکستانی ها به تاشکند رفته است