طلسم 6 ماه مهاجم استقلال مقابل تراکتور شکسته می شود؟!