عکس/ دستبوسی پادشاه سعودی توسط ولی‌عهد برکنارشده !؟