«اجلاسیه 72 شهید دانشجو» در دانشگاه شهرکرد برگزار می‏‌شود