بدهی خارجی ایران در پایان سال 2013 به 7.647 میلیارد دلار رسید