ظریف:کار دشوار و پرانتزهای بسیاری باقی‌مانده است/نگارش توافق هسته‌ای پیش می‌رود