تیمداری مجدد نفت مسجدسلیمان در لیگ برتر یک شوخی است