معتکفی که پیامبر (ص) او را لعن می‌کند/انزوا رهاورد تاریکی است