اردوی مشترک تیم ملی آلیش بانوان با تیم ترکمنستان برگزار می‌شود