نماینده ولی فقیه در جمع دانشجویان معتکف یاسوج حضور یافت