ارسال کفپوش فرانسوی برای سالن میزبان فوتسال جام باشگاه‌های آسیا!