رییس جمهور چک: تحریم‌ ها علیه روسیه فقط منجر به ...