کاروان‌های زیارتی مسجد جمکران با حضور مبلغان مهدوی تقویت می‌شوند