راه روستایی کوهستانی «بنود» تعریض شد/ اجرای طرح پس از ۱۰ سال وقفه