گرانترین شی ء ساخت دست بشر با هزینه 100 میلیارد دلاری!