پایان سه روز دلداگی با زمزمه دعای« ام داوود» در مساجد صومعه‌سرا