تولید نفت خام روسیه به 10.7 میلیون بشکه در روز رسید