«استفاده از کالای داخلی به فرهنگ جامعه تبدیل شود»/ ارائه فهرست جدید کالاهای مشابه تولید داخل برای تو