تائید خبر معامله کاخ سفید با دولت‌های عربی درباره ایران